USDA raporuna göre küresel pamuk tüketimi 2018-19'da rekor düzeye ulaştı

Tekstil sektöründe yatırımların devam etmesi ve fabrikaların ulusal rezerv üzerinden yerel tedariklere erişim sağlaması nedeniyle Çin'de pamuk tüketiminin 2018-19 döneminde, 2010-11'den sonra en yüksek dönem olarak yüzde 4 artış göstermesi ve 41,5 milyon balyaya ulaşması bekleniyor. Çin'in fabrika kullanımı 2018-19'da iplik ithalatının önceki yıllara göre daha sakin geçmesi ile de destekleniyor.Benzer şekilde Hindistan'ın tüketiminin de 2018-19 döneminde yaklaşık yüzde 4 büyümesi ve 25,2 milyon balyaya ulaşması bekleniyor. Eğer gerçekleşirse bir rekor olacak bu rakam, pamuk tekstili ve giyim ürünlerine artan global talep ile destekleniyor.

Pakistan'da pamuk fabrikası kullanımı tahmini ise 2018-19'da 10,5 milyon balya ile bir önceki yıla göre bir miktar daha yüksek ve son 4 yılın en yüksek oranı olarak değerlendiriliyor.

Pamuk fabrikası kullanımının Bangladeş'te ise 2018-19'da, tüketimin yıllık olarak yeni bir rekora ulaşması sonucunda, 2017-18'e göre yüzde 7 veya 500.000 balya daha fazla 7,8 milyon balyaya ulaşması bekleniyor.

Olağanüstü bir büyüme aynı zamanda Vietnam'da da kaydedildi. 2018-19 fabrika kullanımın Vietnam'da yüzde 12 büyümesi ve rekor bir oran ile bir önceki sezona göre 800.000 balya yükselişle, 7,4 milyon balyaya ulaşması bekleniyor.

Aynı şekilde, Türkiye'de de tüketimin 2018-19'da 200.000 balya veya yüzde 3 artması ve 7,4 milyon balyaya ulaşması bekleniyor.
 

Çeviren Gözde Meriç

Copyright © 2018 Fibre2Fashion. All rights reserved.

TekstilSanayi
BÜLTENE ÜYE OL